Tävlingsledarna informerar

Reviderat 2022-02-27/LÅL

Tävlingsledare

Tävlingsledare skall tillkallas när något inträffat som inte tillåts i tävlingsreglerna (t ex bud utom tur, otillräckligt bud, utspel/påspel utom tur, revoke, felaktig förklaring, etc.) spelare får inte döma själva, beslutet kan ju påverka poängsättningen för alla övriga par i tävlingen.

TL skall leda utredandet av situationen och besluta vad som skall göras och om eventuell korrigering enligt gällande regler.

Den kompletta lagbokens text hittar du här: Lagboken

En översiktlig information om de vanligaste lagarna du bör känna till finns här: Bridgelagarna och våra vanligaste domslut hittar du här: Våra vanligaste domslut

Spelare skall följa TL:s anvisningar utan onödig argumentation, invändningar kan efter tävlingen inlämnas skriftligt till klubbens tävlingsjury. Om en spelare önskar överklaga ett domslut skall TL assistera med detta och tillkalla Juryn som skall arbeta enligt: Juryanvisningarna

Kopior av dessa finns tillgängliga i spellokalen. Juryn bör sammanträda snarast efter tävlingens slut, men efter att ett preliminärt slutresultat presenterats och övriga spelare lämnat spellokalen.

Systemdeklaration

Vi vill att alla använder deklarationskort och en spelare har rätt att kräva att motståndarna har systemdeklarationer och visar dem utan uppmaning.

Alerteringar

Alerteringar skall användas vid klubbens tävlingar: Nya Alerteringsregler FSB

Tolkningshjälp för dessa med exempel.

Du har rätt att fråga vad ett bud betyder under budgivning och spel, men det måste vara din tur att bjuda eller spela på. Du skall fråga partnern till den som har bjudit ett visst bud eller spelat ett visst kort.

När du får en fråga av en motståndare skall du svara noggrant och fullständigt om de överenskommelser du har med partnern och dessutom på ett trevligt sätt. Även sådant du vet pga. samspelthet med partnern skall förklaras. Du behöver dock inte ge information som är baserad på vilka kort du har på din hand eller vad du tror din partner har.

Tala om både poängintervall och vad budet säger om fördelningen. Det räcker inte med ”bästa lågfärg” eller ”förnekar femkorts högfärg”. Man ska t ex säga ”11-19 poäng och minst tre klöver utan femkorts högfärg”.

 

Respektera Stopp

 

När man bjuder ett hoppande bud visar man stopplappen eller säger ”stopp” innan man bjuder. Nästa spelare skall nu tänka cirka tio sekunder, oavsett vilka kort han eller hon har. Man får absolut inte ”passa snabbt”. Det talar ju direkt om för partnern att man har svaga kort och är en otillåten upplysning.

Hantering av budkorten

Spelaren skall bestämma sig för ett bud innan budkorten i budlådan vidrörs. Ett bud har avgetts när det tagits fram ur budlådan för att läggas på bordet framför spelaren. Om spelaren då upptäcker att det är ett felaktigt bud skall det rättas till omedelbart utan tankepaus. Det är mycket lämpligt att låta budkorten ligga kvar på bordet tills utspel har skett.

Hantering av brickor

Kontrollera noga att ni spelar rätt brickor, båda paren kan bestraffas om ni spelar fel brickor eller tittar på korten i dessa.

Användning av Bridgemate

Kontrakt och resultat förs in i Bridgemate enligt separata anvisningar: Bridgemate

Ex vis så skrivs 2 hjärter med jämn hemgång som 2 Hj = medan 2 hjärter med 2 övertrick skrivs som 2Hj +2 och 2 hjärter med ett undertrick skrivs som 2 Hj –1. Bridgemate o Ruter gör sedan en anpassad resultatredovisning som ligger till grund för slutresultatet.

Hantering av korten

När ett kort har spelats skall det också läggas fritt vid bordskanten och ligga kvar tills dess att alla fyra korten spelats.

Ingen spelare får vidröra kort som han inte skall spela den ronden, såvida inte TL säger annorlunda.

Om en spelare efter att en bricka har spelats vill se sin partner eller en motståndares kort, så ber han att få göra det. Det är sedan den tillfrågade som, om han går med på det, lägger upp sina kort. Den som bett att få se dem vidrör inte korten. En spelare är ansvarig för att hans kort stoppas in i rätt fack med bildsidan nedåt. Om så inte sker, och det resulterar i korrigerad poäng vid ett annat bord, så kommer det att bestraffas med poängavdrag (-10 %).

En spelare skall räkna sina kort innan han ser på dem. Om en spelare i ett par inte gör så, och sedan visar sig ha för många eller för få kort, så bestraffas det paret med poängavdrag (-10 %).

Straffkort

För regler om straffkort klicka här: Straffkort

Rondtider och byten

Byte sker när klockan piper fyra gånger eller TL säger byte, byte får inte genomföras tidigare. Om spelarna vid ett bord har spelat klart en rond före tidens slut, så skall de sitta kvar vid sitt bord och tala mycket tyst eller inte alls, eller alternativt lämna spelområdet. Byte genomförs under en minut. Nästa rond börjar när klockan piper en gång.

Det är egentligen förbjudet att titta på sina kort under bytestiden, men förseelser bestraffas inte. Tänk dock på att personer som passerar bakom dig kan råka se dina kort. Att avsiktligt titta på någons kort är givetvis även i detta fall fusk

Långsamt spel

Par som spelar långsamt i förhållande rondtiden ska vid första tillfället ges en tillsägelse, därefter en varning och slutligen ges poängavdrag (10% av toppen på brickan).

Om budgivningen på rondens sista bricka inte är avslutad vid rondtidens slut, så kan TL avbryta spelet. Om det står klart att endast ett av paren är skyldigt till förseningen så döms det 60-40% till det icke felande parets fördel. Om det är oklart vilket par som är skyldigt eller om båda paren är skyldiga så ges 40-40% på den ej färdigspelade brickan. Undantag kan ges vid Spelträning då TL kan döma 50-50%.

Fusk och olämpligt uppträdande

Fusk eller grovt olämpligt uppträdande bestraffas första gången med en varning från TL, vanligen i samband med poängavdrag (-5 % eller -10 %, TL bedömer hur grov förseelsen är). Denna varning arkiveras, men preskriberas efter ett halvår. Om spelaren under denna tid begår ett fel till, så tilldelas han en skriftlig varning från tävlingsledarkollegiet. Denna varning arkiveras också, men preskriberas efter ett år. Om spelaren under denna tid felar igen så beslutar styrelsen om eventuell avstängning eller i sista hand uteslutning ur klubben.

Tillåtna system

På måndagar och onsdagar är system med högst 10 prickar tillåtna (B-nivå), så även på sommarbridgens måndagar och torsdagar.

På torsdagarnas spelträning är system med högst 7 prickar tillåtna (C-nivå) och i övrigt rekommenderas att endast naturliga system används.

Regler för hur många prickar ett system har finns på Svensk Bridges hemsida: Prickar

Är du tveksam om hur många prickar ditt system har så kan du lämna in en fullständig förteckning över dina öppningsbud till Lars Andersson så bedömer tävlingsledarkollegiet saken. Endast öppningsbud ligger till grund för prickbelastning.

Trivselregler på Lunds BK:

1.     Var alltid vänlig och hjälpsam

2.     Var aldrig överlägsen eller otrevlig

3.     Be om ursäkt om du begått något fel

4.     Kontrollera att du sitter rätt

5.     Diskutera inte tidigare brickor

6.     Respektera rondtiderna

7.     Titta på resultatet innan du godkänner

8.     Byt snabbt och utan onödigt prat

 

Tips för Tävlingsledarna:

https://www.svenskbridge.se/ruter-dokumentation

 

Misstänkta resultat

 

Assisterande TL vid Lundaligan

 

Uppdatering av antal bord

 

Svängda brickor

 

Etablerad revoke

 

Winthers tips 1

Winthers tips 2

Winthers tips 3

Winthers tips 4