Instruktioner för Bridgemate

 

Starta

Tryck på OK och en välkomstskärm visas. Tryck på OK igen

 

Rond- och bordsnummer

Nästa skärm visar rond och vilka brickor som ska spelas samt parnummer

Om detta är rätt, tryck på OK för att gå vidare

 

Tips:

Vänta inte med inmatningen tills spelet är över. Det är mycket bättre om du först matar in brickans nummer (kolla så det är rätt!) och sedan kontraktet när budgivningen är klar. När spelet är klart är det då bara att mata in resultatet och gå vidare till nästa bricka

 

Mata in bricknummer, kontrakt och resultat

Bricknummer

Mata först in bricknummer (speciellt viktigt vid Barometer och brickdelning)

Tryck på OK om det är rätt (Kolla först!)

 

Kontrakt och spelförare

Efter budgivningen matas kontrakt och eventuellt dubbelt/redubbelt (  X  resp. XX )

Därefter ska spelförare anges genom att trycka på N/S eller E/W

Ett tryck ger N respektive Ö två tryck ger S respektive V

I mitten av tangentbordet finns knapp K med grönt PASS som du använder om det blev Rundpass

Avsluta med OK

Vid vissa tävlingar, Barometer t ex, skall också utspelskortet matas in

A = Ace/Ess K = King/Kung Q = Queen/Dam J = Jack/Knekt

 

Resultat

När brickan är färdigspelad matas resultatet in

Vid jämn hemgång tryck på   =  (eller knapp A)

Vid övertrick tryck  +  (eller knapp J) och antal övertrick

Vid bet tryck    (eller knapp Q) och antal bet

Avsluta med OK

 

Verifiera

Därefter ska motståndarna verifiera resultatet

Låt  Ö se det inmatade resultatet och trycka på OK om det är korrekt

För att ändra resultatet, tryck Cancel och mata in igen

OBS Resultaten visas alltid ur N/S synvinkel, har Ö/V fått en topp visas således 0 % och resultaten har minustecken

Vill ni nu se övrigas resultat på brickan så lägg Bridgemate på bordet så alla kan se displayen och tryck OK när displayen visar: Visa resultat?

När ni tröttnat på detta tryck Cancel och fortsätt.................