Straffkort

 

Vid regelbrott skall tävlingsledaren alltid tillkallas. Spelarna har inte rätt att döma själva.

Tävlingsledaren beslutar om ett straffkort är stort eller litet. Det vanligaste är stort straffkort. Spelförararens kort kan aldrig bli straffkort.

För litet straffkort gäller:

-Endast en hacka kan bli litet straffkort.

-Det lilla straffkortet måste spelas innan någon annan hacka i den färgen spelas. En honnör får spelas före straffkortet.

-Straffkortsinnehavarens partner får inte utnyttja upplysningar han har fått i och med att han har sett straffkortet.

-Om en spelare har två eller fler straffkort är samtliga stora. Därmed kan ett litet straffkort bli stort.

För stort straffkort gäller:

-Både hackor och honnörer kan bli stora straffkort.

-Det stora straffkortet måste spelas vid första regelrätta tillfälle. Endast att följa färg går före.

-Straffkortsinnehavaren partner får utnyttja att han vet att partnern måste spela straffkortet, men inte några andra upplysningar han har fått i och med att han har sett straffkortet.

-Om en spelare har två eller fler straffkort som kan spelas i ett stick, så avgör spelföraren vilket som skall spelas.

-Om partnern till den som har ett sraffkort skall spela ut i ett nytt stick, så kan spelförararen välja att kräva eller förbjuda spel i straffkortets färg. Han måste inte göra så. Förbud gäller så länge den spelaren är inne.

-Om spelföraren väljer att kräva eller förbjuda, så tas straffkortet upp på handen och är inte längre straffkort. Om spelaren har flera straffkort i den färgen så tas samtliga upp.

-Om spelföraren väljer att inte kräva eller förbjuda, så ligger straffkortet kvar som straffkort.

-Om ett krav eller förbud inte kan åtlydas (spelaren har inget kort i den färgen respektive inget kort i någon annan färg), så får han spela vad han vill. Straffkortet tas ändå upp.

-Straffkortsinnehavarens partner måste vänta med att spela ut tills spelförararen har valt ett av sina alternativ. Underlåtenhet att göra så medför att det felaktigt utspelade kortet också blir ett stort straffkort.

 

Brott mot dessa regler kan medföra ytterligare bestraffningar.