Lunds Bridgeklubbs styrelse:

Ordförande: Lars Wahlgren 0708-911955

Vice ordförande: Lars-Åke Larsson 046-13 06 21 eller 0738-450 430

Sekreterare: Kristina Johnson 0702-503010

Kassaförvaltare: Anita Larsson 046-13 06 21

Medlems- o Utbildningsansvarig: Annika Nivestam 0705-275017

Tävlingsledning: Jan Eric Larsson 046-13 69 24

Suppleanter:

Suppleant: Jessica Danielsson 0709-176530

Suppleant: Alve Wendt 046-209697

 

Organisation och arbetsbeskrivningar   Regelverk för verksamheten

Verksamhetsberättelse 2018-2019

Ekonomiskt utfall 2018-2019 och budget 2019-2020

Protokoll från årsmötet måndagen den 16 september 2019

Länk till våra Stadgar som stadfästes vid föreningsmötet 2010-10-25

Bankgiro: 115-8765

Postadress: Anita Larsson; Björn Järnsidas Gränd 15; 224 77 Lund