Lunds Bridgeklubbs styrelse:

Ordförande: Lars Wahlgren 0708-911955

Vice ordförande: Lars-Åke Larsson 046-13 06 21 eller 0738-450 430

Sekreterare: Kristina Johnson 0702-503010

Kassaförvaltare: Anita Larsson 046-13 06 21

Medlems- o Utbildningsansvarig: Annika Nivestam 0705-275017

Tävlingsledning: Jan Eric Larsson 046-13 69 24

Ledamot: Klas Sigbo 046-13 56 12

Suppleanter:

Ungdomar: Linus Dahlström 0704-549733

Suppleant: Tommy Lundahl 0706-228196

 

Organisation och arbetsbeskrivningar   Regelverk för verksamheten

Verksamhetsberättelse 2017-2018 Ekonomiskt utfall 2017-2018 och budget 2018-2019

Protokoll från årsmötet måndagen den 17 september 2018

Länk till våra Stadgar som stadfästes vid föreningsmötet 2010-10-25

Bankgiro: 115-8765

Postadress: Anita Larsson; Björn Järnsidas Gränd 15; 224 77 Lund