Lunds Bridgeklubbs styrelse:

Ordförande: Ingrid Thernfrid 070-7359795

Kassör: Alve Wendt 0722-007267

Sekreterare: Lars-Åke Larsson 046-13 06 21 eller 0738-450 430

Lokalvård o kök: Anita Larsson 046-130621 eller 0702-799504

Tävlingsledning: Lars Andersson 0734-640516

Suppleant 1: Ywa Daugaard 046-202106 eller 0707-78 88 12

Suppleant 2: Göran Olson 0730-916222

Organisation och arbetsbeskrivningar   Regelverk för verksamheten

Resultaträkning 2021-2022 Balansräkning 2021- 2022

Budget 2022-2023

Verksamhetsberättelse 2022-2023

Protokoll från Årsmötet måndagen den 16 oktober 2023

Protokoll från Föreningsmötet måndagen den 13 februari 2023

Länk till våra Stadgar som stadfästes vid årsmötet 2022-11-28

Bankgiro: 115-8765

Postadress: Lars-Åke Larsson; Björn Järnsidas Gränd 15; 22477 Lund