HöstliganMandag2019
Plac Poäng Namn         09-16 09-09 09-02

  1   20 Monica Cederberg     5   8   7
  2   16 Lars Andersson      3   3  10
     16 Arne Hansson       3   3  10
     16 Lars-Åke Larsson     9   7
     16 Kerstin Strömholm     9   7

  6   15 Anita Larsson       8      7
  7   14 Pierre Carbonnier        6   8
     14 Rolf Karlsson          6   8
  9   13 Marianne Bengtsson    5   8
     13 Thorbjörn Haraldsson         13

     13 Annika Nivestam           13
 12   12 Eva Erlandsson            12
     12 Magdalena Madej           12
 14   11 Mikael Palade            11
     11 Lennart Tenland           11

 16   10 Ulla-Britt Hansson       4   6
     10 Karin Hellström         4   6
     10 Inger Heyman-Rewhus    1   5   4
     10 Lars Wahlgren       1   5   4
 20   9 Mårten Howe           9

     9 Michael Kraut             9
     9 Mikael Sundahl         9
     9 Sigrid Svenson            9
     9 John Svensson       7   1   1
     9 Alve Wendt        7   1   1

 26   8 Ingrid Thernfrid     8   
 27   7 Håkan Danielsson     2      5
     7 Jessica Danielsson    2      5
 29   6 Torgil Ekman       4   2
     6 Lennart Hammarholm    6   

     6 Ulf Norman        6   
 32   4 Ingemar Dahlstrand    4   
 33   3 Ted Böklin              3
     3 Mattias Wallin            3
 35   2 Sven-Åke Fädmyr         2

     2 Anita Gullberg            2
     2 Jerker Persson            2