Verksamhetsberättelse för januari – november 2022

På grund av pandemin hölls inget årsmöte under varken 2020 eller 2021 utan först i januari 2022. Denna verksamhetsberättelse avser därför en period om endast 11 månader.

Styrelse:

Alve Wendt                         Ordförande

Lars-Åke Larsson               Kassaförvaltare

Ingrid Thernfrid                  Sekreterare

Jan Eric Larsson                 Tävlingsledaransvarig

Suppleanter:

Ywa Daugaard

Håkan Danielsson

Utskottsansvariga:

John Svensson                     IT-ansvarig

Vakant                                 Materialförvaltare (tf Arne Hansson)

Vakant                                 Köksansvarig (tf Anita Larsson)

Revisorer:

Svante Berglund

Sten Humble

Johan Erlandsson (suppleant)

Valberedning:

Mats Hommerberg

Sammanträden

Årsmötet hölls 22 januari 2022. Under tiden har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden i klubblokalen.

Lokal och inventarier

Spellokalen på Gässlingavägen fungerar bra. De upplåtna parkeringsplatserna täcker klubbens behov mer än väl. För städning har anlitats en studerande. Styrelsen har under hösten haft en pysseldag för bland annat uppfräschning av bord, stolar och budlådor. Under året har en ny diskmaskin installerats då den gamla gick sönder. Lokalen hyrs ut till LUCK för spel i Örestadsligan en gång per månad under terminstid.

Medlemsantal och speldeltagande

Antalet medlemmar i klubben sjönk betydligt under pandemin från tidigare cirka 200 medlemmar till i nuläget cirka 100 medlemmar. Vi har för närvarande inga juniorer.

Klubben har under hela året inklusive sommaren arrangerat partävling alla måndagar och torsdagar. Alla tävlingar spelas med nationellt handicap, men resultatet redovisas även för scratch. På tävlingarna på torsdagarna finns partnerförmedling. Priser i form av frispelskuponger delas ut till minst ett vinnarpar på handicap och ett vinnarpar på scratch. Fler priser kan delas ut vid högre deltagarantal. En måndag i månaden är måndagsspelet i form av barometer. Klubben har även vid fyra tillfällen i början av hösten arrangerat ”snackebridge”, vilket innebar färre antal brickor och längre tid per bricka. Initiativet vände sig främst till nya spelare och var välbesökt.

På grund av lågt speldeltagande har klubbens spel på onsdagar ställt in till förmån för spel på måndagar och torsdagar. Antalet deltagare vid dessa tävlingar har visat ett långsamt ökande.

Utbildning

Under våren 2022 har Alve Wendt hållit en nybörjarkurs och under hösten 2022 pågår en fortsättningskurs under Alve Wendts ledning. Till våren 2023 planeras en nybörjarkurs igen.

Peter Fredin har hållit i spelträning dagtid på vissa måndagar.

IT-verksamhet

Klubben har en hemsida på BIT(Svenska bridgeförbundets hemsida).

Parallellt finns klubbens hemsida kvar på http://bridge.fixstar.net

Vid våra partävlingar använder vi alltid datorgenererade givar, vilket tillsammans med Bridgemate och Ruterprogrammets DD-analys ger möjlighet till snabb och effektiv efterhandsanalys. Klubben strävar efter att resultatet ska var distribuerat vid e-post och på hemsidan inom en timme efter avslutat spel.

Ekonomi

Klubbens ekonomi är god trots de påfrestningar pandemin utgjorde på klubbens verksamhet. En bidragande orsak är att spelet på BBO skapat intäkter som ett bra tillskott till kassan.

Lundaligan

Efter uppehållet under pandemin är lagspel i Lundaligan åter igång sedan september. Totalt 26 lag uppdelade i 4 divisioner deltar.

Framtiden

Klubben håller långsamt på att återhämta sig efter pandemin och målet är att fortsätta att erbjuda klubbens medlemmar och gästande spelare med olika grader av erfarenhet och ambition ett brett och varierat utbud av tävlingsformer.

De utmaningar klubben står inför är att värva fler medlemmar, försöka få deltagare i klubbens nybörjar- och fortsättningskurser att förbli medlemmar och delta i klubbens tävlingsverksamhet, att värva och uppmuntra yngre spelare att komma till klubben och att engagera fler medlemmar till tävlingsledaruppdrag och andra förtroendeuppdrag.

Efter ett långt uppehåll återupptar klubben traditionen med Höstfest med silvertävling söndagen 20 november. 44 personer är anmälda och festen kommer att hållas på Boklunden i Torna-Hällestad.

 

Lund 2022-11-14

 

Alve Wendt                            Lars-Åke Larsson

Ordförande                                               Kassaförvaltare

 

Ingrid Thernfrid                      Jan Eric Larsson

Sekreterare                                               Tävlingsledaransvarig

 

Håkan Danielsson                     Ywa Daugaard

Suppleant                                                  Suppleant