Verksamhetsberättelse 2018-2019 för Lunds Bridgeklubb

 

Styrelse:

Lars Wahlgren                  Ordförande

Lars-Åke Larsson             Vice ordförande

Anita Larsson                   Kassaförvaltare

Kristina Johnson                Sekreterare 

Annika Nivestam               Utbildnings- och medlemsansvarig

Jan-Eric Larsson               Tävlingsledaransvarig

Klas Sigbo                        Ledamot

 

Suppleanter:

Tommy Lundahl                 Suppleant              

Linus Dahlström                Ungdomsansvarig

 

Utskottsansvariga:

Monica Cederberg            Kök o servering

Arne Hansson                   Materialförvaltare

John Svensson                  IT-ansvarig

 

Revisorer:

Svante Berglund och Sten Humble

Johan Erlandsson (suppleant)

 

Valberedning:

Arne Hansson (sammankallande), Ingrid Thernfrid och Margareta Falk

 

Festkommitté:

Lasse Wahlgren, Gunvor Arrhen, Ingrid Thernfrid och Mats Hommerberg

 

Sammanträden

Årsmötet hölls den 17 september 2018. Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra protokollförda sammanträden.

 

Lokal och inventarier

Spellokalen på Gässlingavägen fungerar bra och är hyfsat optimerad för verksamheten. De upplåtna parkeringsplatserna täcker för närvarande klubbens behov mer än väl. Styrelsen har fortlöpande kontakter med fastighetsägaren om lokalen och parkeringen.

För servering under spelkvällarna och för städning har anlitats en studerande.

 

Medlemsantal och speldeltagande

Antalet representationsmedlemmar är c:a 170 och vi har c:a 30 stödmedlemmar.

Vi har f.n. bara ett fåtal juniorer men några av dessa är mycket framgångsrika både nationellt och internationellt

Nedanstående sammanställning ger en översikt över vår spelverksamhet:

 

Antal deltagande par                                                        Medel

Klubbspel mån- och onsdag inkl. höst o vårfest           17
Torsdag (+ kursdeltagarna)                                                16

Lundaligan                                                                         72

Sommarspel                                                                      18

Totalt antal deltagande par måndagar och onsdagar:

2018-2019    2525

2017-2018    2598

2016-2017    2704

2015-2016    2970

Antalet spelande par på måndagar har återigen minskat något jämfört med föregående år. Vi tror att huvudanledningen är konkurrens från närliggande klubbar, både etablerade sådana men också rena pensionärsklubbar, som har lägre kostnader.

Glädjande nog har antalet spelare på torsdagar ökat signifikant.

Vi arbetar för att på olika sätt försöka minska den vikande trenden. Bl.a. har vi haft stort intresse för bridgekurserna som hållits under verksamhetsåret och flera av deltagarna har fortsatt att spela i klubben.  

 

Utbildning

Under hösten 2018 har Annika Nivestam och Charlotte Rudbäck arrangerat en bridgekurs för spelare som vill friska upp sina bridgekunskaper – kom igång igen - vid 12 tillfällen. Kursen har hållits på torsdagskvällarna i klubblokalen. Intresset för kursen har varit stort och har varit mycket uppskattad av kursdeltagarna.

Under våren 2019 har Annika och Charlotte hållit en nybörjarkurs som varit fulltecknad.

Nybörjarträffen anordnades efter nybörjarkursen den 14 april med 12 deltagande par.

Spelträning eller trivselbridge för mindre rutinerade spelare har arrangerats under torsdagar. Vid dessa tillfällen gäller partnergaranti och nationellt handicap. Efter avslutat spel och redovisning av resultatet ges det alltid möjlighet att diskutera intressanta givar med tävlingsledaren eller andra kunniga spelare.

Under hösten och våren har Peter Fredin anordnat träningsbridge med facit på måndagseftermiddagarna med många nöjda deltagare.

Kulturnatten

Klubben deltog under Kulturnatten med aktiviteter på Stadsbiblioteket. Vi informerade om vår verksamhet och besökarna fick provspela bridge. 

Tävlingsledarutbildning

Klubben har i samverkan med Skånes BF hållit tävlingsledarutbildning i klubblokalen.

Den 24-25 november hölls Steg 1 och Jan-Eric Larsson var kursledare.

Klubbens tävlingsledare har träffats några gånger under säsongen och diskuterat domslut, regeltolkningar mm

 

IT- verksamhet

Vi har en hemsida på BIT (Svenska Bridgeförbundets hemsida). Parallellt finns klubbens hemsida kvar på http://bridge.fixstar.net. Vi strävar efter att hålla båda sidorna uppdaterade med såväl klubbinformation som tävlingsresultat.

Vid våra partävlingar använder vi alltid datorgenererade givar vilket tillsammans med Bridgemate och Ruterprogrammets DD-analys ger möjlighet till snabb och effektiv efterhandsanalys.

Vi vill även nämna vår resultatservice via e-post och på hemsidan, där vi fäster stor vikt vid att resultatet skall vara distribuerat inom en timme efter avslutat spel.

 

Tävlingsverksamhet

Den gångna säsongen har varit mycket framgångsrik för Lunds BK.

För att nämna några av de resultat som våra medlemmar har lyckats åstadkomma:

Sanna Clementsson vann EM-lag Mixed tillsammans med några andra duktiga juniorer!

Dam-DM vanns av Magdalena Madej  i par med Eva Erlandsson (LUCK)

Par-DM där blev Linus Dahlström i par med Jan Gutenvik trea

Veteran-DM Bengt Nilsson och Pekka Edman placerade sig på en hedrande 4e plats

SM/DM-lag Pierre/Lunds BK kom trea och de kom också trea i SM-finalen

Allemansträffen Här blev John Svensson och Alve Wendt 36:a av 109 par

Lundaligan har spelats i fyra divisioner. Speldagar har varit tisdagar och onsdagar.
Vinnare i division 1 med 10 deltagande lag blev BK Blitz följt av YNWA
Vinnare i division 2 med 9 deltagande lag blev Kartellen följt av Östner

Vinnare i division 3 med 10 deltagande lag blev LUCKy Eva följt av Ess Ess

Vinnare i division 4 med 9 deltagande lag blev Bjärred Long Bridge följt av Bridge 4 Fun

Vi avser fortsätta i samma form nästa säsong.

Skåneserien Klubben har haft 6 lag med i seriens 4 divisioner.

Bäst placerade sig lag LBK med Bengt Nilsson som lagledare som vann div. 2 SV

Lag Maraton med Lennart Tenland som lagledare kom 5:a i div. 1

Lag B.A.R.E.N. med Charlotte Rudbäck som lagledare kom 2:a i div. 3 Södra B

Lag Jula med Anita Gullberg som lagledare kom 4:a i div. 3 Södra A

Lag Trifolium med Anita Larsson som lagledare kom 2:a i div. 4 och

Lag SASH med Arne Hansson som lagledare kom 4:a i div. 4

Lundasilvret Mixed spelades den 21 oktober med 23 deltagande par. 
Vinnare blev Bonnie och Jan Clementsson 
Lunda-Silvret spelades inte på grund av för få anmälda par, troligen pga konkurrens.

Klubbmästerskap Klubbmästare 2018 blev John Svensson och Alve Wendt.

 

Ekonomi

Ekonomin är god, för närmare detaljer hänvisas till årets resultat- och balansräkning.

 

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättningen till styrelsemedlemmar, suppleanter och områdesansvariga har varit oförändrad och motsvarar avgiften till Förbundet Svensk Bridge, distriktsförbundet och klubben. Ersättningen till funktionärer motsvarar deras kostnader, ingen ska behöva ha utgifter för att kunna utföra sitt ideella arbete. Revisorerna ersätts med 200 kr vardera.

 

Tävlingsledare

Lars Andersson, Lars-Åke Larsson, Lars Wahlgren, Klas Sigbo, Annika Nivestam, Monica Cederberg, Kristina Johnson, John Svensson, Mats Hommerberg, Izabella Johannisborg och Jan Erik Larsson har varit flitiga tävlingsledare under året.

Klubben erbjuder alla medlemmar att gå tävlingsledarkurser.

 

Fester

Höstfesten avhölls på Siriuslogen i Lund den 7 oktober med 18 deltagande par.

Vårfesten ägde rum den 28 april på Boklunden i Torna Hällestad med 23 deltagande par. Tävlingarna genomfördes som silvertävlingar. Båda festerna var mycket uppskattade av deltagarna.

 

Framtiden

Det ser positivt ut för vår klubb, ekonomin är god, vi har en hyfsat bra lokal, en trivsam stämning och relativt många deltagare på våra tävlingar.

Vi kommer som hittills att erbjuda både medlemmar och gästande spelare med olika grader av erfarenhet och ambition ett brett och varierat utbud av tävlingsformer. Vi vill särskilt nämna möjligheterna till spelträning för mindre rutinerade spelare under lättsamma former.

 

En annan angelägen uppgift är att uppmuntra och underlätta för yngre spelare att upptäcka bridgens möjligheter och potential. Detta sker i första hand genom sponsring av juniorerna vid egna och externa arrangemang.

 

Styrelsen ser med tillfredsställelse på det relativt stora intresset att spela bridge i Lunds BK:s regi och vi ser fram emot kommande verksamhetsår med stor tillförsikt.

 

Lund 2019-09-16

 

Lasse Wahlgren                         Lars-Åke Larsson

Ordförande                                          Vice Ordförande

 

Anita Larsson                           Kristina Johnson

Kassaförvaltare                                    Sekreterare

 

Annika Nivestam                       Klas Sigbo       

Medlems- och utbildningsansvarig          Ledamot                

Jan-Eric Larsson

Tävlingsledaransvarig