2021-2022

Resultaträkning

 

Konto

 

In

Ut

Differens

6

Tävlingar

146 053,00

0,00

146053,00

7

Förtäring

2 470,00

15 792,00

13322,00

8

Frispel

180,00

8 370,00

8190,00

9

Funktionärer

0,00

8 000,00

8000,00

10

Materiel

0,00

7 660,00

7660,00

11

Medlemsavgifter

5 550,00

0,00

5550,00

12

Kurser

39 300,00

13 460,00

25840,00

13

Ledamöter

0,00

3 070,00

3070,00

14

Startavgifter

0,00

3 691,00

3691,00

15

Hyra

9 040,00

75 000,00

65960,00

16

Fester

0,00

0,00

0,00

17

Administrativt

0,00

2 461,00

2461,00

18

Juniorsponsring

0,00

45,00

45,00

19

Lundaligan

47 000,00

36 029,60

10970,40

20

Mästarpoäng

0,00

6 391,00

6391,00

21

Städning

0,00

1 200,00

1200,00

22

Brickläggning

4 260,00

11 008,00

6748,00

23

Övrigt

22,68

5 646,71

5624,03

 

Årets resultat

 

56 051,37

 

 

Summa

253 875,68

253 875,68

0,00