Reserver/Reservpar  till Lundaligan    
Detta är en lista över spelare som sagt sig vara intresserade av att spela i Lundaligan
De är inte rangordnade på något sätt men spelare som grupperats i par brukar spela tillsammans
Vill du bli uppsatt på listan? Maila till Lars-Åke
Namn Hemtelefon Mobil Mailadress
Gunvor Arrhen 046-125827 0730-556667 [email protected]
       
Marianne Bengtsson 046 - 12 18 94    
       
Hans Svensson (S Sandby) 046-51239   [email protected]
Åke Nilsson 046-12 79 22    
Mats Hommerberg   0738-371495 [email protected]
       
Lars Wahlgren   0708-911955  Lars Wahlgren
Inger Heyman Rewhus   0768-446163 [email protected]
Bertil Rewhus   0702-464508 [email protected]
       
Margareta Falk 046-211 11 27 0709-14 68 10 [email protected]
Ronald Karlsson 046-211 11 27 0708-59 42 59 [email protected]
       
Klas Sigbo 046-13 56 12   Klas Sigbo 
       
Jan Lindoff 046-24 62 22 0705-368505 [email protected]
       
Iwe Persson   0760-22 01 32 [email protected]
       
Torgil Ekman   0709-52 27 90 [email protected]
       
Jouko Virta   0738-105544  
       
Ann-Mari Andersson 046-211 09 44   [email protected]
Hans Lundström 046-12 89 69 0733-449234 [email protected]
       
Inga-Britt Carlsson 046-255467    
       
Yngve Nilsson 0413-10808    
       
Sven-Åke Fädmyr 046-18 86 08 070-3865435 [email protected]
Hugo Hernelöw 046-211 99 74   [email protected]