Reserver/Reservpar  till Lundaligan    
Detta är en lista över spelare som sagt sig vara intresserade av att spela i Lundaligan
De är inte rangordnade på något sätt men spelare som grupperats i par brukar spela tillsammans
Vill du bli uppsatt på listan? Maila till Lars-Åke
Namn Hemtelefon Mobil Mailadress
Gunvor Arrhen 046-125827 0730-556667 gunvor@talkit.se
       
Marianne Bengtsson 046 - 12 18 94    
       
Hans Svensson (S Sandby) 046-51239   hans.svensson@bykonsult.m.se
Åke Nilsson 046-12 79 22    
Mats Hommerberg   0738-371495 mats@hommerberg.se
       
Lars Wahlgren   0708-911955  Lars Wahlgren
       
Klas Sigbo 046-13 56 12   Klas Sigbo 
       
Lena Westman 046-2601010    
Ebbe Westman 046-2601010 0739-94 90 36 ebbe.westman@gmail.com
       
Iwe Persson   0760-22 01 32 iwe.persson@gmail.com
       
Torgil Ekman   0709-52 27 90 torgil.e@gmail.com
       
Wlodek Tugendraich 046-30 56 44 0704-85 27 40 tugowl@gmail.com 
       
Ann-Mari Andersson 046-211 09 44   ama35@telia.com
Hans Lundström 046-12 89 69 0733-449234 h.lundstrom@yahoo.se
       
Inga-Britt Carlsson 046-255467    
       
Curt Wells 046-138433 0703-48 84 33 curtw42@gmail.com
       
Yngve Nilsson 0413-10808    
       
Sven-Åke Fädmyr 046-18 86 08 070-3865435 fadmyr@telia.com
Hugo Hernelöw 046-211 99 74   hugo.hhw@gmail.com