Riktlinjer för Lundaligan 2022-2023
Nya eller ändrade bestämmelser är markerat med gult.
Klubbens allmänna regler och föreskrifter (se anslagstavla och hemsida) gäller även för Lundaligan.
§ 1 Anmälda lag indelas om möjligt i divisioner med 6 - 10 lag per division. Varje lag skall bestå av 4 till 6 spelare.
§ 2 Alla lag möts minst 1 gång i respektive division med spel om 28 brickor i 2 halvlekar. Alla lag spelar 6 till 9 matcher. 
Exakt hur många matcher som ska spelas en viss säsong avgörs av Lundaligans Tävlingsledning (LT) och offentliggörs när spelschemat presenteras, se § 5. 
§ 3 Matchresultatet räknas i IMP och VP. I varje match fördelas högst 20,0 VP enligt fastställd skala för 28 brickor. Antalet vunna VP är avgörande. Vid lika VP avgör kvoten mellan vunna och förlorade IMP. 
§ 4 De Generella reglerna för lagtävlingar, senaste utgåvan, tillämpas med följande tillägg:
a) Lagkaptenen utgör en av de ordinarie spelarna i laget och ansvarar för laget. 
b) Minst 4 ordinarie spelare ska spela minst 4 matcher per säsong, annars minskas resultatet med 2 VP per match och saknad ordinarie spelare. 
Dispens kan beviljas om godtagbara skäl finns.
c) Under match får inga parkonstellationer ändras.
d) Hemmalag respektive bortalag anges i spelprogrammet.
e) Ett lag som inte är spelklart (fulltaligt) senast 30 minuter efter spelets början lämnar walk-over och förlorar med 0-20 VP och 0-80 IMP. 
Det andra laget får det bästa av följande 3 alternativ: 
1) Sitt eget snitt i övriga matcher (beräknas efter seriens slut), 
2) 12,00 VP 
3) Snittet av vad andra lag fick som spelat mot det felande laget.
Upprepad walk-over kan leda till uteslutning ur Lundaligan och att lagets alla matcher stryks. Straffavgiften för walk-over är 100 kronor och ska betalas av lagledaren för det felande laget som också i efterhand skall betala spelavgiften för matchen.
f) Första halvlek om 14 brickor skall helst vara spelad inom 1 timme och 50 minuter, därefter c:a 10 minuters fika- och flyttpaus. Andra halvlek startar preliminärt kl 20.30 och dess 14 brickor skall vara spelade inom nya 2 timmar, dvs. cirka 4 timmar per match. Stor överskridande av tiden vid något bord kan belasta båda lagen med 1 VP.
g) Hemmalagets NS sitter stilla vid bordet med lägst nummer och deras ÖV sitter stilla vi bordet med högst nummer. Bortalagets båda par flyttar i halvtid.
NS sköter Bridgemate och ÖV Kontrollerar och godkänner inmatningen.
h) Båda lagen fyller i lagmatchprotokollen under matchen och jämför i halvlek och efter sista brickan. Efter matchen ifylles det ’stora’ protokollet och signeras av båda parter, Originalprotokollet ska lagkaptenen förvara tills tabellställning skickats ut. Protester mot felaktigheter ska vara LT tillhanda senast 5 dagar därefter.
§ 5 De två högsta divisionerna spelar företrädesvis sista onsdagen september till och med maj. Övriga divisioner spelar företrädesvis tisdagen omedelbart innan de högre divisionerna spelar. Undantag i december o maj se vårt detaljerade spelprogram.
De fasta speldagarna anges på anslagstavlan och hemsidan senast i mitten av september.
§ 6 Spelare som är ordinarie i ett lag i Lundaligan får inte spela i något annat Lundaligelag under pågående säsong.
§ 7 Efter avslutat ligaspel kommer några lag att byta division till nästa säsong. I lägre divisioner flyttas normalt lagen med placering på de 2 översta platserna till närmast högre division. I alla divisioner, utom den lägsta, flyttas normalt lagen med placering på de 2 nedersta platserna till närmast lägre division, se dock § 12.
§ 8 Ett lag har företräde till den plats det har kvalificerat sig till nästa säsong. Dock måste anmälan om att laget avser att spela göras senast den 31 maj till LT eller någon i styrelsen. 
§ 9 Om ett befintligt lags sammansättning ändras till nästa säsong så att 3 eller fler spelare byts ut så räknas detta som ett nytt lag som inte automatiskt kommer få den plats det kvalificerat sig till.
§ 10 Nya lag anmäls löpande till LT eller styrelsen på därför avsedd blankett. Senast vecka 36 (i början av september) ska anmälan vara gjord för att få spela innevarande säsong.
§ 11 Nya lag kommer att rangordnas dels mha spelarnas nationella handicap och dels efter tiden för anmälan, dock prioriteras ungdomslag och lag med LBK-spelare.
§ 12 LT kommer inför varje säsong att göra en slutbedömning av såväl hur många lag som ska ingå i divisionerna, som nya lags placering i divisionerna. 
Nya lag placeras normalt i lägsta divisionen. 
Förändringar föranledda av förändrat antal lag, kan kompenseras genom att fler eller färre lag flyttas ner eller att fler lag flyttas upp eller att nya lag placeras in i en högre division. LT väljer bland alternativen efter bedömning av lagens spelstyrka. 
LT kan även besluta om extra spelomgång(ar) för kvalificering till en division. LT beslutar även om hur många brickor som ska spelas. 
Kvalificeringsmatch(er) kan spelas i september och lagens kontaktpersoner informeras senast 14 dagar före match.
§ 13 Priserna utgörs av silverpoäng, som utdelas i enlighet med Skåne-seriens bestämmelser för mästarpoäng. Om 4 divisioner ingår i ligan ger matchvinst 32 poäng per lag (8 per spelare) i division 1. I division 2 ger matchvinst 28 poäng per lag (7 poäng per spelare). I division 3 ger matchvinst 24 poäng per lag (6 poäng per spelare). I division 4 ger matchvinst 20 poäng per lag (5 poäng per spelare). 
Vid oavgjord match får båda lagen halva antalet poäng jämfört med vunnen match. 
Därutöver utdelas varupriser till samtliga lag och pengapriser till de bäst placerade lagen i varje division.
§ 14 Erhållna silverpoäng rapporteras till Förbundet Svensk Bridge efter avslutad säsong, senast i juni. 
§ 15 Deltagaravgiften är 400 kronor per lag med 6-10 lag i serien men kan reduceras vid färre antal lag. Spelavgiften är 200 kronor per lag och betalas på angivet sätt av lagledaren.
§ 16 Tillåtna budsystem högst enligt B-nivå. Alla spelare ska ha ett deklarationskort.
§ 17 Preliminära resultat utsänds via e-post till lagens kontaktpersoner och dessutom presenteras resultat regelbundet på LBK:s anslagstavla och hemsida.
§ 18 Det finns en jury som avgör eventuella tvister.