Några riktlinjer för Lundaligan i Coronatider

 

Bara du som känner dig frisk och är utan symptom på influensa eller annan smittsam sjukdom är välkommen.

 

Vi förutsätter att alla spelare tar vederbörlig hänsyn till riktlinjer från Bridgeförbundet och Folkhälsomyndigheten och iakttar god handhygien samt håller rimligt avstånd till andra spelare och i övrigt använder sunt förnuft. Att komma till en tävling medveten om att man utgör en smittorisk kan leda till att man avvisas från spellokalen och i allvarligare fall, exempelvis i strid mot gällande riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, kan det även leda till att man anmäls till Disciplinnämnden.

 

Vi kommer initialt bara att spela vid 8 av borden och ha cirka 2 meter mellan dessa.

 

Det kommer att finnas många ställen med handsprit, bl a på toaletterna, vilka städas noggrant varje speldag, och engångs vinylhandskar.

 

Extra klädhängare för ytterkläder kommer att vara utplacerad i lokalen innanför ytterdörren för att undvika trängsel i kapprummet.

 

Munskydd, engångshandskar och visir är tillåtet.

 

Tävlingsledaren visar en startlista på väggen med bordsplacering för alla spelare, gå till anvisad plats och undvik att mingla.

 

Ingen kontanthantering, Lagledaren betalar start- och spelavgiften till BG 115-8765 och laget gör sedan upp internt. Det är några lag som redan har betalt förra säsongen och de väntar med betalning tills dessa pengar har förbrukats.

 

Ta med egna budlådor och om du inte har detta kan man låna en på klubben. De ’fasta’ budlådorna ska tas med vid bytet i halvtid.

 

Vi använder som vanligt lagda brickor som hanteras så få gånger som möjligt och som vilat i karantän något dygn mellan användandet.

 

Förflyttningar skall göras med hänsyn till att lämpliga avstånd bibehålles.

 

Bridgematen skall bara hanteras av en spelare. Öst eller Väst får kontrollera och nicka så får Nord godkänna. Använd gärna handsprit efter inmatning och mata gärna in med egen penna eller liknande för att undvika beröring.

 

Vi serverar ingen fika tills vidare men tillhandahåller nydiskade muggar o glas för kranvatten eller medhavd fika.