2021-2022

Balansräkning

 

 

 

 

 

Ingående

Utgående

 

 

Tillgångar

Skulder

Tillgångar

Skulder

Differens

Kontantkassa

2 600,00

0,00

0,00

0,00

-2 600,00

Bankkonto

38 295,81

0,00

90 925,49

0,00

52 629,68

Räntefond

161 016,00

0,00

155 369,29

0,00

-5 646,71

Ruter

11 703,60

0,00

6 512,00

0,00

-5 191,60

Spelkuponger

0,00

25 782,50

0,00

28 662,50

2 880,00

Lundaligan

0,00

19 740,00

0,00

0,00

-19 740,00

Summa

213 615,41

45 522,50

252 806,78

28 662,50

56 051,37

Eget kapital

 

168 092,91

 

224 144,28

 

Årets resultat

 

 

 

56 051,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022-06-30

 

 

 

Fonderna

Insatt

Nuvärde

Ökning kr

Ökning %

 

Räntefond

100 000,00

103 895,81

3 895,81

3,896

 

Corp. Bond

50 000,00

51 473,48

1 473,48

2,947

 

Totalt

150 000,00

155 369,29

5 369,29

3,580