Ordningsregler för spelare på Lunds Bridgeklubbs tävlingar:

1.     Samtliga spelare skall komma i god tid så inte spelet blir fördröjt, bestraffning för sen ankomst kan utdelas

2.     Rökning får endast ske utomhus och inte i trappan vid ingången

3.     Mobiltelefon skall vara avstängd om inte dispens beviljats av tävlingsledaren

4.     Anvisningar från tävlingsledare skall följas utan argumentation

5.     Spelare skall uppföra sig ordentligt och får inte vara påverkad av droger eller alkohol

6.     Alkoholhaltiga drycker får ej medtagas till bridgelokalen

7.     Efter kaffepausen skall spelare återbörda mugg o bricka till köket och i övrigt följa servicepersonalens anvisningar

8.     Efter spelets slut skall alla hjälpas åt att återställa lokalen enligt anvisningar från tävlingsledaren

9.     Bridgemate skall hanteras av Nord som matar in kontrakt, utspelskort och resultat. Därefter ska motståndarna verifiera resultatet och om det är korrekt trycka på OK. Därefter skall alla spelarna vid bordet beredas tillfälle att se uppnådd % för båda paren och vad som spelats vid övriga bord, förutsatt att rondtiden medger detta

10. Bridgelagarna skall alltid följas och speciellt nedanstående allmänna förhållningsregler:

a.     Var alltid vänlig och hjälpsam mot din partner och övriga spelare

b.     Uppför dig aldrig överlägset och undvik stötande ordval och beteende

c.     Ha alltid för avsikt att följa gällande regler och om du råkar göra fel, be om ursäkt för ditt tillfälliga misstag

d.     Undvik att diskutera föregående brickor under efterföljande rond, speciellt under budgivning och spel

e.     Kontrollera alltid noga att du spelar rätt brickor mot rätt motståndare

f.      Respektera rondtiderna och se till att ni disponerar tiden rätt

g.     Byte skall ske snabbt och utan onödigt prat

Brott mot ordningsreglerna kan resultera i tillsägelser, varningar och annan bestraffning enligt beslut av TL eller i allvarliga fall av styrelsen.