Reserver/Reservpar  till Lundaligan    
Detta är en lista över spelare som sagt sig vara intresserade av att spela i Lundaligan
De är inte rangordnade på något sätt men spelare som grupperats i par brukar spela tillsammans
Vill du bli uppsatt på listan? Maila till Lars-Åke
Namn Hemtelefon Mobil Mailadress
Gunvor Arrhen 046-12 58 27 073-055 66 67 gunvor@talkit.se
       
Hans Svensson (S Sandby)     hans.svensson@bykonsult.m.se
       
Ebbe Westman 046-2601010 0739-94 90 36 ebbe.westman@gmail.com
Lena Westman 046-2601010    
       
Mats Sjögreen 046-141164 0733-85 88 61 sjgreen.mats@gmail.com
       
Karin Brundell-Freij 046-133663    
       
Ulf Norman   0707-395375  
       
Iwe Persson   076- 022 01 32 iwe.persson@gmail.com
       
Torgil Ekman   070-952 27 90 torgil.e@gmail.com
       
Wlodek Tugendraich 046-30 56 44 0704-85 27 40 tugowl@gmail.com 
       
Annika Ekström   0708-57 23 45 a.ekonomi.konsult@gmail.com 
Frida Ekström   0733-12 08 34  
       
Yngve Nilsson 0413-10808