Sammanlagt resultat                 
Division 1                    
Lag Namn Antal Vinst Oavg. Förl. Imp +/- VP Kvot Lag Omg. 1  27 sept Omg. 2  25 okt Omg. 3  29 nov Omg. 4  13 dec Omg. 5  31 jan Omg. 6  28 feb Omg. 7  21 mars Omg. 8  25 april Lag Omg. 9  16 maj    
nr.    omg.               nr. Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - nr. Imp + Imp - Vp + Vp -  
1 Caty's boys 5 4 1   516 203 114 2,54 1 139 21 25 0 62 47 17 13 105 26 25 2 102 61 22 8 108 48 25 5                         1          
6 Lucky Finn 5 3 2   373 184 105 2,03 6 52 62 14 16 51 42 16 14 76 16 25 5 96 27 25 3 98 37 25 5                         6          
5 YNWA 5 3 1 1 347 262 85 1,32 5 71 30 22 8 66 59 16 14 26 105 2 25 107 19 25 1 77 49 20 10                         5          
3 Eslöv 5 2 2 1 344 292 80 1,18 3 62 52 16 14 47 62 13 17 99 37 25 4 19 107 1 25 117 34 25 2                         3          
7 LUCK-Mårten 5 2 1 2 340 302 79 1,13 7 93 34 25 5 56 68 13 17 58 83 11 19 96 19 25 2 37 98 5 25                         7        
4 BK Blitz 5 1 3 1 291 297 74 0,98 4 30 71 8 22 42 51 14 16 83 58 19 11 69 56 17 13 67 61 16 14                         4          
2 Seniorerna 5 2 1 2 308 323 73 0,95 2 86 36 24 6 68 56 17 13 79 27 24 6 27 96 3 25 48 108 5 25                         2          
10 SASH  5 1 1 3 237 393 50 0,60 10 34 93 5 25 86 35 24 6 27 79 6 24 56 69 13 17 34 117 2 25                         10          
8 Sibaj 5   2 3 254 420 46 0,60 8 36 86 6 24 59 66 14 16 37 99 4 25 61 102 8 22 61 67 14 16                         8          
9 PriBri HELVIC  5     5 140 474 23 0,30 9 21 139 0 25 35 86 6 24 16 76 5 25 19 96 2 25 49 77 10 20                         9          
  Kontroller 50 18 14 18 3150 3150 729 1,00   624 624 145 145 572 572 150 150 606 606 146 146 652 652 141 141 696 696 147 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0  
  Vi vill att lagledaren betalar till bankgirot för hela laget      
Sammanlagt resultat                
Division 2                    
Lag Namn Antal Vinst Oavg. Förl. Imp +/- VP Kvot Lag Omg. 1  27 sept Omg. 2  25 okt Omg. 3  29 nov Omg. 4  13 dec Omg. 5  31 jan Omg. 6  28 feb Omg. 7  21 mars Omg. 8  25 april Lag Omg. 9  16 maj    
nr.    omg.               nr. Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - Imp + Imp - Vp + Vp - nr. Imp + Imp - Vp + Vp -  
15 Lottas Boys  5 2 3   296 236 85 1,25 15 52 51 15 15 62 42 18 12 71 44 20 10 46 49 15 15 65 50 17 13                         15          
17 Kartellen  5 1 4   320 259 85 1,24 17 98 38 25 5 61 63 15 15 55 47 16 14 49 46 15 15 57 65 14 16                         17          
18 Orchids 5 2 2 1 407 332 84 1,23 18 40 63 11 19 82 61 19 11 69 75 14 16 95 93 15 15 121 40 25 2                         18          
11 Roospiggarna 4 2 2   352 226 78 1,56 11 125 49 25 3 63 61 15 15 75 69 16 14         89 47 22 8                         11          
13 Östner  4 1 2 1 285 295 58 0,97 13 49 125 3 25         85 37 23 7 86 76 16 14 65 57 16 14                         13          
12 LABB 4 2   2 200 220 57 0,91 12 63 40 19 11 42 62 12 18         48 29 18 12 47 89 8 22                         12          
16 Trifolium  4   3 1 239 279 54 0,86 16 51 52 15 15 58 47 17 13 37 85 7 23 93 95 15 15                                 16          
14 B.A.R.E.N. 4   2 2 187 250 50 0,75 14         61 82 11 19 47 55 14 16 29 48 12 18 50 65 13 17                         14          
19 Team Kanin  5   2 3 245 434 44 0,56 19 38 98 5 25 47 58 13 17 44 71 10 20 76 86 14 16 40 121 2 25                         19          
  Kontroller 40 10 20 10 2531 2531 595 1,00   516 516 118 118 476 476 120 120 483 483 120 120 522 522 120 120 534 534 117 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0