Grundregler för tävlingsledare ( = TL) i Lunds Bridgeklubb

1. TL skall vara på plats minst 30 minuter innan tävlingen startar

2. TL ansvarar för att det blir bästa möjliga tävlingsform enligt programmet

3. TL upprättar en startlista i samarbete med kassören

4. TL ser till att det blir rätt spelare i listan och att de som behöver blir sittepar

5. TL skall vara beredd att spela med vem som helst eller att inte spela alls de tävlingar då vi har partnergaranti

6. TL kan kalla in jourspelare, om han inte vill vara det själv

7. TL ska hälsa spelarna välkomna vid spelkvällens början

8. TL skall uppträda föredömligt som god representant för klubben

9. TL skall se till att alla följer gällande bridgelagar, regler och rondtider

10. TL skall se till att alla följer klubbens allmänna regler o rekommendationer

11. TL skall uppträda lugnt men bestämt och förmana de som inte följer reglerna

12. TL skall vid behov utdela tillsägelser, varningar och bestraffningar enligt gällande regler

13. TL-byten från det fastställda programmet skall konfirmeras skriftligt via mail

14.  Övriga närvarande TL ska på alla tänkbara sätt bistå tjänstgörande TL