Definitioner:

 

Den motbjudande = Endera av motståndarna (alternativt partnern?)

Förbjudit sig = Hamnat i omöjligt kontrakt

Förbud = Bud utom tur

Påbud = Korrigering av otillräckligt bud

Ombud = Bud som indikerar 6-kortsfärg

Tillbud = Bud som indikerar tillägg

Utbud = Bud som inviterar till utgång

Hembud = Bud som resulterar i kontrakt med hemgång

Överbud = Bud som begär överföring

Förpassat = Pass utom tur

Lurpassare = passat med 20+

Försakat sig = Sakat bort allt håll

Avspel = Första utspel

Munspel = Storspelares förnumstiga kommentarer efteråt

Dragspel = Utspel för att godspela en färg

Tävlingsledare = Det par eller den individ som ligger först i tävlingen

 

Tillbaka till LundaSilvret:

http://www.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.150043

 

Zigges fortsatta arbete kan du se här: http://www.sm5suh.com/theend.htm

 

Inarbetat användande har behållits beträffande orden:

kan” (att inte göra så är inte fel), Dubbelnegering, dvs att göra så är fel…?

gör” (specificerar korrekt förfarande utan att hävda att man bestraffas för att låta bli),

bör” (att inte göra så är ett regelbrott som kan skada den felandes rättigheter, men som sällan bestraffas),

skall” (ett brott däremot leder i regel till bestraffning för felaktigt förfarande),

måste” (det starkaste ordet, ett verkligen allvarligt problem).

Återigen är:

får inte” det starkaste förbudet,

skall inte” är starkt, men

bör inte” är starkare – nästan lika starkt som ”får inte”. Solklart!