Instruktioner för Bridgemate

 


Allmänt

Tryck på OK för att starta Bridgemate. Det finns ingen Av-knapp, den stänger av sig själv.

Tryck på OK för att gå vidare. Tryck på Cancel för att backa.

Alla skärmtexter är på svenska. Alla knappar är på engelska.

 

Starta

Tryck på OK. En välkomstskärm visas. Tryck på OK igen.

 

Rond- och bordsnummer

Nästa skärm visar rond och vilka brickor som ska spelas samt parnummer. Tryck på OK för att gå vidare.


Mata in resultat

Bricknummer

Mata först in bricknummer. Tryck på OK.

Kontrakt och spelförare

Mata sedan in kontrakt och eventuellt dubbelt/redubbelt. Därefter ska spelförare väljas genom att trycka på N/S eller E/W. Ett tryck ger N respektive Ö. Två tryck ger S respektive V. Avsluta med OK.

Utspel

Mata sedan in utspelskort. Börja med färgsymbolen. Avsluta med OK.

Resultat

Sedan ska du mata in resultat. Vid jämn hemgång ska du trycka på =.

Vid övertrick + och antal övertrick.

Vid bet – och antal bet. Avsluta med OK.

Verifiera

Därefter ska motståndarna verifiera resultatet. Låt dem se det inmatade resultatet och trycka på OK.

Därefter skall alla få möjlighet att se uppnådda resultat.

 

Mata in Rundpass

I mitten av tangentbordet finns en knapp med ett K och ett grönt PASS. Den ska du använda ifall det blev Rundpass.


 

Tips

Vänta inte med inmatningen tills spelet är över.

Det går mycket fortare om du matar in kontraktet när budgivningen är klar och matar in utspelskortet när du får möjlighet till det. När spelet är klart är det då bara att mata in resultatet och gå vidare till nästa bricka.